Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce

I. stupeň: Mgr. Martina Klimešová

úřední hodiny: úterý 11.45 – 12.30 hod.

II. stupeň: Mgr. Klára Koudelková

úřední hodiny: čtvrtek 10.55 – 11.55 hod.

  • Koordinuje řešení výchovných problémů
  • Koordinuje práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (inkluze)
  • Koordinuje výchovu k volbě povolání
  • Poskytuje poradenské služby při volbě střední školy a distribuci přihlášek

Kontakt: Edookit, info@zszliv.cz


Metodik prevence rizikového chování žáků

Mgr. Klára Koudelková

úřední hodiny nejsou stanoveny

  • Odpovídá za minimální program prevence rizikového chování žáků
  • Koordinuje činnosti školy zaměřené na prevenci a osvětovou činnost

Kontakt: Edookit, info@zszliv.cz