Zaměstnanci


Vedení školy

Ing. Milan Macas, DBA ředitel školy macas@zszliv.cz
Mgr. Dana Havlová zástupkyně ředitele havlova@zszliv.cz

Administrativní pracovníci

Bc. Naděžda Vlčková, DiS. ekonomka vlckovan@zszliv.cz
Monika Benediková sekretariát, kancelář školybenedikova@zszliv.cz

Třídní učitelé první stupeň

Mgr. Milena Rysová Třídní učitelka 1.A rysova@zszliv.cz
Mgr. Martina Klimešová Třídní učitelka 1.B klimesova@zszliv.cz
Mgr. Kateřina VlčkováTřídní učitelka 2.A vlckovak@zszliv.cz
Mgr. Ludmila Matašovská Třídní učitelka 2.B matasovska@zszliv.cz
Mgr. Helena Šmídová Třídní učitelka 3.A smidova@zszliv.cz
Mgr. Zdeňka Hucková Třídní učitelka 3.B huckova@zszliv.cz
Mgr. Daniela Musilová Třídní učitelka 4.A musilova@zszliv.cz
Mgr. Romana Wohlschlägerová Třídní učitelka 4.B wohlschlagerova@zszliv.cz
Mgr. Marcela Hrušková Třídní učitelka 5.A hruskova@zszliv.cz
Mgr. Jaroslava Bendová Třídní učitelka 5.B bendova@zszliv.cz

Třídní učitelé druhý stupeň

Ing. Hana Matoušková Třídní učitelka 6.A matouskova@zszliv.cz
Mgr. Radka Samcová Dvořáková Třídní učitelka 6.B samcova@zszliv.cz
Mgr. Klára Koudelková Třídní učitelka 7.A koudelkova@zszliv.cz
Mgr. Lenka Huszárová Třídní učitelka 7.B huszarova@zszliv.cz
Mgr. Lenka Kulířová Třídní učitelka 8.A kulirova@zszliv.cz
Mgr. Milan ŠmídTřídní učitel 8.B smid@zszliv.cz
Mgr. Blanka Kocourková Třídní učitelka 9.A kocourkova@zszliv.cz
Mgr. Jiřina Míková Třídní učitelka 9.B mikova@zszliv.cz

Netřídní učitelé

Bohuslava Čížková Docizkova@zszzliv.cz
Mgr. Dana Havlová Inf, Př, Ov havlova@zszliv.cz
Naděžda Kubartová Čj, Hv, Vv, Pvkubartova@zszliv.cz
Ing. Milan Macas, DBAOv, Ekmacas@zszliv.cz
Mgr. Jana Muráňová M, Fy, Infmuranova@zszliv.cz
Mgr. Václav PourTv, Pv, Infpour@zszliv.cz
Mgr. Stanislava Procházková Vv, Pvprochazkova@zszliv.cz
Mgr. Zdeněk Pták Vvptak@zszliv.cz
Mgr. Martina Reinerová Njreinerova@zszliv.cz
PaedDr. Miroslava Režná Aj, Vvrezna@zszliv.cz
RNDr. Yveta Smíšková Př, Ch, Pvsmiskova@zszliv.cz
Bc. Naděžda Vlčková, DiS.Ekvlckovan@zszliv.cz

Asistent pedagoga

Marie FenclováTřída 6.Afenclova@zszliv.cz
Petra Kopalová, DiS.Třída 5.Bkopalova@zszliv.cz
Bc. Romana Šímová Třída 1.Bsimova@zszliv.cz
Jaroslava Tesařová Třída 2.Atesarova@zszliv.cz
Lucie ZápotockáTřída 5.Azapotocka@zszliv.cz
Bohumila Zborníková Třída 1.Azbornikova@zszliv.cz
Mgr. Bc. Marcela Zelmanová Třída 2.Bzelmanova@zszliv.cz

Školní družina

Vladislava Božovská bozovska@zszliv.cz
Mgr. Aneta Štabrňáková stabrnakova@zszliv.cz

Školní klub

Petra Kopalová, DiS. kopalova@zszliv.cz
Mgr. Bc. Marcela Zelmanová zelmanova@zszliv.cz

Provozní zaměstnanci

Radim Drmota školník drmota@zszliv.cz
Dita Edlová uklízečka
Jana Irová uklízečka
Jaroslava Kubatová uklízečka
Josef Lavička uklízeč
Ladislava Novotná uklízečka
Veronika Peroutková uklízečka

Školní jídelna

Jana Staňková vedoucí ŠJ stankova@zszliv.cz
Bohuslava Benediková vedoucí kuchařka
Jaroslava Kubatová kuchařka
Magdalena Hovorková pomocná kuchařka