Jídelna

Jídelní lístky

Jídelní lístek od 26. 09. 2022

Jídelní lístek od 03. 10. 2022

Jídelní lístek od 10. 10. 2022

Jídelní lístek od 17. 10. 2022

Jídelní lístek od 24. 10. 2022

Odhlášení oběda lze učinit u vedoucí školní jídelny nebo vedoucí kuchařky nejpozději
předchozí den do 13.45 hod. Odhlášení na delší dobu dopředu, lze provést též prostřednictvím systému volby jídla.

Provozní doba

Výdej obědů pro cizí strávníky je v době od 11.00 hod. do 11.30 hod., pro žáky školy v době od 11.40 hod. do 13.45 hod.

Cizím strávníkům není dovoleno vydávat obědy v době výdeje pro žáky školy. Výjimky povoluje ředitel školy.

Stravovací komise

Stravovací komise

Zápis ze stravovací komise – 10. 1. 2022

Dokumenty

Vnitřní řád školní jídelny

Objednávání stravy prostřednictvím internetu, mobilního telefonu a WAPu.

Pokyn – odnos jídel ze ŠJ

Ceny stravného