Plánované akce

květen

02. 05. 2022 – Divadelní představení v anglickém jazyce (3. – 7. ročníky)

03. 05. 2022 – Divadelní představení v anglickém jazyce (8. – 9. ročníky)

06. 05. 2022 – Zlivská kytara

16. 05. 2022 – Den s Mensou

24. 05. 2022 – Mrkviáda – začátek v 8.00 h 

31. 05. 2022 – Pasování prvňáků na čtenáře

červen

10. 06. 2022 – 2. kolo zápisů do 1. tříd – cizinci – 14:00 – 17:00

21. 06. 2022 – Branný den

24. 06. 2022 – Den s rodiči – začátek v 8.00 h