Pomoc v nouzi

Schránka důvěry

Šikana

Výchovné a vzdělávací problémy

Pomoc ve stravování


Schránka důvěry

Je umístěna v hlavní budově vedle dveří ředitelny. Prostřednictvím schránky důvěry může kdokoliv podat zprávu řediteli školy. Schránku důvěry může využít žák školy v případě, kdy z jakýchkoli důvodů nechce předat zprávu osobně.

Zpráva může obsahovat:

  • připomínku
  • návrh
  • stížnost
  • oznámení šikany

Bude-li zpráva podepsána (celé jméno a třída), odpoví ředitel školy odesilateli do 14 dnů. Pokud si to pisatel přeje, nebude jeho jméno zveřejňováno.

Bude-li zpráva anonymní (nebude podepsána nebo bude uvedena jen třída, skupina apod.), bude se ředitel školy obsahem zabývat, ale nebude odpovídat.

Bude-li zpráva vulgární, nebude se ředitel školy obsahem zabývat.

Šikana

V každé škole se občas vyskytnou případy šikany. Šikanu je třeba odlišovat od běžných konfliktů, kdy žáci hrubým a nevhodným způsobem řeší svůj vzájemný konflikt.

Znaky šikany:

  • Silnější ubližuje slabšímu, který se nedovede bránit. Jednotlivci ubližuje skupina žáků, oběť se nemůže bránit.
  • Ubližování se opakuje, agresor vyhrožuje opakováním.
  • Oběť se bojí chodit do školy a nechce o tom mluvit, cítí se bezmocně. Ubližování
  • Může být pouze ústní nebo prostřednictvím internetu, mobilu apod. Nemusí jít
  • O přímé fyzické napadání.

Co dělat?

Nenechte si to líbit! Oběť se musí někomu svěřit. Nejlépe rodičům, učiteli nebo řediteli školy. Učitelé jsou proškoleni, jak v takové situaci postupovat. Po oznámení se oběť musí řídit pokyny učitele a neinformovat agresora. Ke zlepšení situace nemusí dojít okamžitě. Učitel bude nejprve zjišťovat různé skutečnosti, vyslýchat svědky, případně jednat s rodiči a to bude nějaký čas trvat. Pokud dále hrozí napadení, je třeba minimalizovat rizika. To znamená vyhýbat se agresorovi, chodit vždy aspoň ve dvou, včas utéct. Pokud k napadení dojde, je dobré mít na místě spolehlivého svědka. Pokud k šikaně dochází mimo školu, obraťte se na Policii ČR.

Linka bezpečí

Má-li žák vážný problém, je obětí domácího násilí, šikany, neví si rady v životních situacích apod., může se bezplatně obrátit na Linku bezpečí, kde se mu dostane rady a pomoci.

www.linkabezpeci.cz

pomoc@linkabezepeci.cz

Tísňová linka: 116 111

Výchovné a vzdělávací problémy

S výchovnými problémy se mohou rodiče obrátit na specializované pracoviště Střediska výchovné péče Homole, pracoviště Dukelská ul.. Služby SVP směřují k včasnému a tím úspěšnému řešení potíží v životě dítěte a k prevenci vážných problémů. Podrobnosti a kontakty na jednotlivé pracovníky na http://www.dduhomole.cz/svp_cb.htm

Kontaktní adresa:
Dukelská 23/A
370 01 České Budějovice

V případě podezření na poruchu učení se mohou rodiče obrátit na Pedagogickopsychologickou poradnu v Českých Budějovicích Podrobnosti a kontakty na www.pppcb.cz

Adresa: Nerudova 859/59, České Budějovice 3

Pomoc ve stravování

Pokud jsou rodiče v těžké finanční situaci a je pro ně problém uhradit svým dětem stravné, mohou se obrátit se žádostí o příspěvek na NADAČNÍ FOND JIHOČESKÉ NADĚJE

http://www.jihoceskenadeje.cz/projekty/podpora-zakladnich-skol/

V případě potřeby se můžete obrátit na ředitele školy: info@zszliv.cz