Přírodovědná hra – Kouzelný lektvar

V pátek 3. 6. 2022 se naši prvňáci vypravili na záchrannou akci s cílem získat ingredience do kouzelného lektvaru pro čarodějnici Helgu. Den před akcí paní učitelky z prvních tříd připravily společně trasu s úkoly. Druhý den obě třídy zahájily výpravu ve třídě 1.B a vyslechly si prosbu od zamilované čarodějnice. Po cestě musely splnit řadu úkolů a od kouzelníka dostat recept na výrobu kouzelného lektvaru. Při putování v okolí Zlivi děti prokázaly nejen fyzické dovednosti, ale i znalosti z prvouky a schopnost spolupracovat se všemi spolužáky. Vše se nakonec povedlo. Společně ve škole jsme pak uvařili kouzelný lektvar, kterým se čarodějnice proměnila v krásnou princeznu a vzala si svého prince Pepu. Dětem se zábavné dopoledne moc líbilo.

Třídní učitelky 1.A a 1.B