Pohádkový les

V pátek 10. 6. připravili naši žáci 5.B pro své mladší spolužáky z prvních a druhých tříd pohádkový les. Na sedmi stanovištích za dohledu pohádkových postav děti plnily různé dovednostní úkoly, sbíraly razítka a na konci své cesty dostaly od čertů malou sladkou odměnu. Podle reakcí dětí se celá akce povedla a všichni si zábavné dopoledne užili. Moje hlavní poděkování patří našim úžasným páťákům za dobrou práci a nadšení, se kterým se do toho pustili a paní asistence Kopalové za pomoc při realizaci. Nakonec jsme se všichni shodli, že by bylo milé, kdyby se z této akce stala v budoucnu tradice. Takže ostatní třídy, příští rok máte šanci!

Martina Klimešová