Cvičný poplach

První letní den začal ve škole cvičným poplachem. Žáci všech ročníků se rychle a bez ztrát evakuovali na shromaždiště před budovu městského úřadu. 

Poté žáci všech ročníků trávili den procházkou po okolí a plněním 9 úkolů v areálu školy. 

Stanoviště připravila 9. B spolu s paní učitelkou Míkovou. Děti si procvičily znalosti ze zdravovědy, požární ochrany, uzlování… Za dobře odvedenou práci pak získaly část šifry.   Každý, kdo šifru vyřešil, získal sladkou odměnu.

První letní den se zkrátka všem vydařil. I počasí 😉. Děkujeme.