Zásady ochrany osobních údajů

Základní škola a Základní umělecká škola, Zliv, okr. České Budějovice shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR).

Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace:

Vnitřní pravidla pro ochranu osobních údajů směrnice ředitele školy č. 26

Dokument je k nahlédnutí v kanceláři školy každý pracovní den od 7.00 do 12.00

Další informace Vám poskytneme na telefonním čísle 387993323, případně na emailu info@zszliv.cz


Pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) je stanoven:

Institut kybernetické bezpečnosti, z.ú., Fügnerova 671, 373 41 Hluboká nad Vltavou 

IČ: 06417523

e-mail: info@inkybe.cz

http://www.inkybe.cz 

datová schránka: kr5uuzz

funkci pověřence bude konkrétně vykonávat:

Ing. Bc. Petr Votruba, MBA

tel. 777 898 985,777 902 666

e-mail: dpo@inkybe.cz

datová schránka: kr5uuzz