DPS Skřivánek zpíval v lázních Aurora

V úterý 7. 12. 2021 vystoupil DPS Skřivánek v první části koncertu, který se konal v sále lázní Aurora v Třeboni. Za doprovodu Třeboňského lázeňského orchestru děti zazpívaly adventní písně a koledy. Ve druhé části koncertu zazněla Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby.
Na závěr zazpívali všichni účinkující společně koledu Narodil se Kristus Pán. Koncert navštívilo více než sto posluchačů. Děti zpívaly poprvé v novém koncertním oblečení.